Direction » Audyt cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina

Audyt cyberbezpieczeństwa Cyfrowa Gmina

Przeprowadź w swojej jednostce audyt bezpieczeństwa i zdobądź dofinansowanie dla swojej gminy.

Nasi specjaliści posiadają certyfikaty uprawniające do przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa,  zgodne z wymaganiami projektu.

Cyfrowa Gmina – zdobądź dofinansowanie dla swojego samorządu

18 października rusza pierwszy nabór wniosków w ramach programu ,,Cyfrowa gmina”, którego celem jest wsparcie digitalizacji jednostek samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19, takie jak m.in.: wykluczenie technologiczne, braki sprzętowe czy niewystarczające kompetencje cyfrowe urzędników. Konkurs skierowany do wszystkich gmin w Polsce, a dofinansowanie przyjmie formę grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Wykorzystaj zdobyte środki na wdrożenie usług i rozwiązań informatycznych:

1.

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy

Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, modernizacji/rozbudowy wewnętrznej sieci LAN, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:

– zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;

– tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).

2.

Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych

Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

3.

Edukacja cyfrowa dla JST

Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty), szkolenia dla urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4.

Cyberbezpieczństwo

W ramach kategorii obowiązkowe / obligatoryjne będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie audytu cyberbezpieczeństwa, doboru odpowiedniego sprzętu IT, czy oprogramowania, zapraszamy do kontaktu !

Poniżej informacje organizacyjne:

  • Pierwsza tura programu rusza 18 października
  • Konkurs podzielony jest na 3 etapy, a każdy z nich będzie trwał 30 dni
  • Każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, a lista gmin w pierwszej rundzie zostanie ogłoszona również 18 października
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania należy uzupełnić tutaj

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 tys. złotych, natomiast maksymalna nawet 2 mln zł!

Audyt cyberbezpieczeństwa – konieczny warunek otrzymania dofinansowania

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i otrzymania wsparcia finansowego w zakresie realizowania inwestycji informatycznych jest audyt cyberbezpieczeństwa. Jego wykonanie jest obligatoryjne dla jednostki samorządowej starającej się o uzyskanie środków z Programu „Cyfrowa Gmina”. Nasi specjaliści ds. systemów informatycznych oraz eksperci od ochrony informacji w gospodarce cyfrowej mają wszystkie stosowne uprawnienia do przeprowadzania audytów.

Więcej informacji: Cyfrowa gmina

Scroll to Top