Direction » Oferta » Testy socjotechniczne

Testy socjotechniczne

Cyberzagrożenia w obecnych realiach stają się coraz bardziej wyrafinowane, a przestępcy wykorzystują ludzkie słabości do osiągnięcia swoich celów. Testy socjotechniczne są zatem aktualnie niezbędnym elementem kompleksowej strategii cyberbezpieczeństwa.

Jednym z najczęstszych ataków jest phishing, polegający na wyłudzaniu poufnych danych lub nakłanianiu do niebezpiecznych działań za pomocą  spreparowanych wiadomości e-mail. Skuteczna obrona przed tego typu zagrożeniami wymaga nie tylko odpowiednich zabezpieczeń technicznych, ale przede wszystkim świadomych i czujnych pracowników.

Firma Direction Sp. z o.o., specjalizująca się w usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa, oferuje kompleksowe testy socjotechniczne, pozwalające ocenić realny poziom odporności organizacji na ataki bazujące na inżynierii społecznej. Nasze testy skupiają się w szczególności na podatności pracowników na phishing i inne ataki e-mailowe, stanowiące jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

Jak przebiegają testy socjotechniczne z Direction Sp. z o.o.?

Testy socjotechniczne przeprowadzane przez ekspertów Direction Sp. z o.o. to kontrolowane symulacje rzeczywistych ataków, dostosowane do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Nasz zespół, działając w sposób etyczny i zgodny z prawem, wcieli się w rolę potencjalnych atakujących, próbujących różnymi metodami nakłonić pracowników do ujawnienia poufnych informacji lub podjęcia niebezpiecznych działań.

Typowy scenariusz testu obejmuje m.in.:

  1. Biały wywiad – zbieranie informacji na temat badanej organizacji z publicznie dostępnych, legalnych źródeł, takich jak strony www, media społecznościowe, biuletyny informacji publicznej, czy artykuły prasowe.
  2. Fazę ataku – rozsyłanie spreparowanych wiadomości e-mail, przypominających autentyczną komunikację biznesową, zawierających linki do fałszywych stron lub załączniki, które symulują pliki ze złośliwym oprogramowaniem. Celem jest sprawdzenie, ilu pracowników da się nabrać i poda wrażliwe dane lub uruchomi plik.
Testy socjotechniczne
Każdy test jest starannie udokumentowany, a po jego zakończeniu klient otrzymuje szczegółowy raport, zawierający informacje o wykrytych lukach w świadomości pracowników, statystyki dotyczące skuteczności ataków oraz rekomendacje dotyczące wzmocnienia odporności na zagrożenia socjotechniczne.

Korzyści z testów socjotechnicznych z Direction Sp. z o.o.

Decydując się na testy socjotechniczne z Direction Sp. z o.o., zyskujesz nie tylko wgląd w realny poziom podatności Twojej organizacji na ataki bazujące na inżynierii społecznej, ale przede wszystkim narzędzia do skutecznego podniesienia świadomości i czujności pracowników.

Warto podkreślić, że inwestycja w testy socjotechniczne i podnoszenie świadomości pracowników to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również przewagi konkurencyjnej. W dobie rosnących wymagań prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa, organizacje, które potrafią wykazać, że skutecznie zarządzają ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim, zyskują zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Nie czekaj, aż będzie za późno – zainwestuj w odporność swojej organizacji na ataki socjotechniczne już dziś, z Direction Sp. z o.o.

Scroll to Top