Direction » Oferta » Ochrona danych Osobowych RODO » Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych

Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych

Oferowana przez naszą firmę analiza ryzyka w ochronie danych osobowych pomaga w zminimalizowaniu niebezpieczeństwa wystąpienia różnego rodzaju incydentów, które mogą doprowadzić do wycieku albo przejścia w niepowołane ręce chronionych informacji. To fachowa usługa, której wykonanie możesz powierzyć naszej firmie. Dzięki niej zmniejszysz, dla danych osobowych, ryzyko wystąpienia zdarzeń, które mogą utrudnić działalność Twojego przedsiębiorstwa i odbić się niekorzystnie na jego wizerunku, klientach czy kontrahentach.

Jak wygląda usługa analizy ryzyka w ochronie danych osobowych?

Wykonana przez nasz zespół analiza ryzyka w ochronie danych osobowych umożliwia wykrycie podatności, które mogą doprowadzić do niewłaściwego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie RODO. W ramach usługi wskazujemy potencjalne zagrożenia dla Twojego przedsiębiorstwa i podpowiadamy, jakie zmiany wprowadzić, aby w jak największym stopniu ograniczyć wszelkie ryzyka w ochronie danych osobowych.

Źródła ryzyka ochrony danych osobowych

 Jakie są najważniejsze źródła zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie? Wśród nich należy wskazać m.in.:
 
  • cyberataki, które wykorzystując luki w systemach informatycznych i firmowym oprogramowaniu stwarzają realne ryzyko dla danych osobowych polegające na ich kradzieży,
  • nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa,
  • brak systematycznych szkoleń personelu.
Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych przeprowadzona przez naszych specjalistów pozwoli na identyfikację zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz tych obszarów w organizacji, których funkcjonowanie wymaga poprawy w kontekście zapewnienia respektowania wymogów RODO.
Scroll to Top