Direction » Oferta » Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo stało się jednym z podstawowych aspektów funkcjonowania każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości czy branży. Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni stale ewoluują, a ataki hakerskie są coraz bardziej wyrafinowane. Aby skutecznie chronić dane osobowe, systemy informatyczne i infrastrukturę, firmy oraz organizacje rządowe i samorządowe muszą inwestować w nowoczesne rozwiązania.

Doskonałym sposobem na podniesienie poziomu ochrony przed cyberatakami jest skorzystanie z usług DIRECTION Sp. z o.o.. Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz cyberbezpieczeństwa, które zawsze jest dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Co więcej, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na cyberbezpieczeństwo z różnych źródeł, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji o wdrożeniu niezbędnych zabezpieczeń

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo

Dofinansowanie – cyberbezpieczeństwo skrojone na miarę

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo można uzyskać z różnych źródeł. To doskonała okazja dla firm i instytucji, aby wzmocnić swoją odporność na cyberataki. Skorzystanie z usług specjalistycznej firmy, takiej jak DIRECTION Sp. z o.o., pozwala na kompleksowe podejście do ochrony przed zagrożeniami z cyberprzestrzeni, uwzględniające zarówno aspekty techniczne, edukacyjne jak i organizacyjne.

Wsparcie z funduszy europejskich

Unia Europejska dostrzega wagę cyberbezpieczeństwa i przeznacza znaczne środki na jego wzmacnianie. Fundusze te są dostępne dla różnych podmiotów, w tym:

 • Instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo na poziomie krajowym
 • Administracji publicznej
 • Przedsiębiorstw, w szczególności MŚP i startupów

Dofinansowanie można uzyskać na projekty dotyczące m.in. wdrażania innowacyjnych rozwiązań, czy dostosowania do unijnych przepisów prawa powiązanych z cyberbezpieczeństwem.

W Polsce, Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z NASK oferuje różne dofinansowania, finansowane z Funduszy Europejskich i granty na wzmocnienie odporności na cyberataki. Środki te można przeznaczyć m.in. na:

 • Opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa
 • Audyty i testy penetracyjne
 • Zakup i wdrożenie systemów bezpieczeństwa (np. firewalle, systemy wykrywania włamań)
 • Szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników
Dofinansowanie cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo – dofinansowanie z programów rządowych

Jednym z głównych źródeł dofinansowania na cyberbezpieczeństwo dla instytucji są programy rządowe. Przykładem takiej inicjatywy jest program dofinansowania dla podmiotów leczniczych, mający na celu poprawę ich cyberodporności. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się m.in. szpitale, które wykonują świadczenia w zakresach
 • leczenie szpitalne
 • rehabilitacja lecznicza
 • lecznictwo uzdrowiskowe
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia pozwalają na zakup i wdrożenie usług szkoleniowych, audytowych, wdrożeniowych oraz zabezpieczeń technicznych, szczególnie w zakresie systemu kopii zapasowej, urządzeń brzegowych, systemów EDR i bezpiecznej poczty email. Nie czekaj, aż będzie za późno – zadbaj o cyberbezpieczeństwo już dziś, korzystając z dostępnych możliwości dofinansowania i wsparcia profesjonalistów z DIRECTION Sp. z o.o..
Scroll to Top