Direction » Szkolenie RODO Wrocław​

Szkolenie RODO - Wrocław​

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych do ustawowych obowiązków przedsiębiorstw należy zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Może to być początkowo trudne, więc proponujemy szkolenie RODO we Wrocławiu. Brak praktycznego wdrożenia przepisów prawa w tym zakresie grozi odpowiedzialnością karną i administracyjną. Kompetencje są kluczowe we współczesnej
gospodarce, dlatego decyzja o skorzystaniu ze szkolenia RODO jest jak najbardziej trafna. Organizację kursu we Wrocławiu możesz powierzyć naszej firmie, jeśli chcesz mieć pewność, że będzie on przygotowany na wysokim poziomie i pod kątem Twoich indywidualnych potrzeb, oczekiwań i wymagań.

Czym jest RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO jest ustawą regulującą procesy przetwarzania danych osobowych w różnego typu podmiotach. Do najważniejszych zmian, jakie wprowadza dokument, należy powołanie inspektorów ochrony danych. Do ich głównych obowiązków należy ogólne wsparcie jednostki w kwestii przestrzegania zapisów rozporządzenia, w tym prowadzenie audytów zgodności, szkoleń personelu oraz doradzanie w kwestii oceny skutków dla ochrony danych. Ważna jest również kwestia posiadania podstawy prawnej do przetwarzania informacji, dzięki którym można zidentyfikować konkretną osobę fizyczną.

Czego dotyczy szkolenie RODO we Wrocławiu?

W trakcie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych RODO we Wrocławiu doświadczeni praktycy przekazują informacje niezbędne w procesie przetwarzania danych Twoich klientów czy kontrahentów. Dotyczą one m.in.:

  • najważniejszych zmian w prawie wynikających z wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,
  • obowiązków administratora danych osobowych,
  • powoływania i zadań Inspektora Ochrony Danych,
  • kar za nieprzestrzeganie prawa,
  • narzędzi i dokumentów wspomagających wykonywanie przepisów, a także proces wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie.

Co ważne, szkolenie RODO organizowane przez naszą firmę we Wrocławiu jest dostosowane do warunków działalności Twojego przedsiębiorstwa i określonego sposobu przetwarzania danych osobowych. Ty i Twoi pracownicy otrzymujecie wyłącznie przydatną i praktyczną wiedzę, z której skorzystacie na co dzień.

Scroll to Top