Direction » Oferta » Sygnaliści

Usługi w zakresie ochrony sygnalistów

W ostatnim czasie zauważa się wzrost świadomości społecznej i potrzebę szczególnej dbałości o etyczne prowadzenie biznesu oraz praworządność. Takie realia dają przestrzeń do działania dla sygnalistów. Sygnaliści to osoby, które w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o naruszeniach prawa, nieprawidłowościach czy nadużyciach, z którymi zetknęły się w kontekście związanym z pracą. Ich działania przyczyniają się do wczesnego wykrywania i zapobiegania niepożądanym praktykom, chroniąc tym samym interesy organizacji i jej interesariuszy.

Mając na uwadze rolę sygnalistów, Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zobowiązującą kraje członkowskie do wdrożenia przepisów zapewniających odpowiednią ochronę sygnalistów. Dyrektywa o ochronie sygnalistów została wprowadzona przez Unię Europejską w celu ujednolicenia przepisów w państwach członkowskich. Przedsiębiorstwa prywatne i podmioty publiczne muszą dostosować się do nowych wymagań, wprowadzając jasne procedury i kanały zgłaszania nieprawidłowości oraz chroniąc sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Firma DIRECTION Sp. z o.o., specjalizująca się w kompleksowych usługach z zakresu zarządzania ryzykiem, oferuje wsparcie we wdrożeniu rozwiązań zgodnych z dyrektywą o ochronie sygnalistów i ustawą z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Nasi eksperci pomogą Twojej organizacji stworzyć efektywny system zgłaszania nieprawidłowości, zapewniający sygnalistom poufność i ochronę, a organizacji – skuteczne narzędzie wczesnego wykrywania i reagowania na naruszenia.

sygnalisci

Elementy systemu ochrony sygnalistów

Jasne procedury zgłaszania – organizacja musi wdrożyć przejrzyste, łatwo dostępne i bezpieczne kanały, którymi sygnaliści mogą przekazywać informacje o nieprawidłowościach. Procedury powinny określać sposób przyjmowania, analizowania i weryfikowania zgłoszeń.

  • Poufność i anonimowość
  • Ochrona przed działaniami odwetowymi
  • Wsparcie i komunikacja
  • Szkolenia i budowanie świadomości

Nowa ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce ma na celu dostosowanie krajowych przepisów do europejskiej dyrektywy. Specjaliści z DIRECTION Sp. z o.o. służą wsparciem na każdym etapie wdrażania systemu ochrony sygnalistów, pomagając w dostosowaniu rozwiązań do specyfiki i potrzeb Twojej organizacji, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymogami dyrektywy UE.

Skontaktuj się z nami i pozwól zadbać o skuteczną ochronę sygnalistów w Twojej organizacji. Z nami zbudujesz efektywny system wczesnego ostrzegania o nieprawidłowościach i zyskasz pewność, że Twoja firma jest gotowa sprostać wymaganiom ustawy o ochronie sygnalistów.

Scroll to Top