Direction » Oferta » Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo » Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności i zdolności do przeciwdziałania oraz odpowiadania na incydenty w systemach informatycznych. Potrzeba realizacji tego projektu wynika z obserwowanego w ostatnich latach znacznego wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Badania przeprowadzone przez CSIRT NASK w 2020 r. wykazały, że ponad połowa stron internetowych samorządów miała podatności na ataki, w tym poważne błędy, które są coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Na czym polega program cyberbezpieczny samorząd?

Cyberbezpieczny Samorząd” to kompleksowy projekt mający na celu systemowe wzmocnienie cyberbezpieczeństwa polskich samorządów poprzez wsparcie finansowe i merytoryczne we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt jest realizowany na terenie całego kraju i obejmuje wszystkie jednostki samorządowe, tj. gminy, powiaty i województwa. Wsparcie jest udzielane w formie grantów.

Profesjonalne wsparcie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa

Specjaliści z firmy DIRECTION Sp. z o.o. realizują usługi cyberbezpieczeństwa, które mogą być finansowane z dotacji, pozyskanych przez samorządy. Wśród usług DIRECTION Sp. z o.o., które mogą być sfinansowane z pozyskanych środków, znajdują się:

Analiza bezpieczeństwa w sieci

Obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa (audyt KRI), umożliwiający ocenę ryzyka, wykrywanie podatności oraz wskazanie koniecznych zmian w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa powiązanymi z cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji,

Wykresy bezpieczeństwa w sieci

Testy bezpieczeństwa, oferujące testowanie odporności systemów IT oraz wsparcie działu IT w zakresie wzmacniania infrastruktury teleinformatycznej, obejmującej serwery, routery, komputery, urządzenia mobilne i drukujące, w celu minimalizacji ryzyka naruszenia danych, wycieku informacji i utraty dostępu do systemu.

Szkolenie bezpieczeństwa w sieci

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dostosowane do każdej skali działalności i liczby pracowników.

Technologie socjotechniczne

Testy socjotechniczne przeprowadzane za pomocą poczty elektronicznej, polegające na wysyłce-maili na adresy służbowe pracowników i symulacji ataku socjotechnicznego. Audytor stara się uzyskać hasła dostępowe, a takżei sprawdza, ilu pracowników otwiera linki zawarte w wiadomościach oraz pobiera i otwiera załączone pliki

Dokumenty cyberbezpieczeństwa

Opracowanie dokumentacji SZBI, która pomaga ustanowić system bezpieczeństwa, chroniąc cenne zasoby przed wykradzeniem, utratą, zniszczeniem czy niewłaściwym wykorzystaniem.

Ocena ryzyka w sieci

Ocena ryzyka cybernetycznego, pozwala oszacować ryzykamogące prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Wskazujemy potencjalne zagrożenia i proponujemy zmiany, które mogą maksymalnie ograniczyć ryzyko w bezpieczeństwie informacji.

Poprawa bezpieczeństwa w sieci

Wsparcie działu IT w zakresie utwardzenia infrastruktury teleinformatycznej, której celem jest minimalizacja ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, wycieku informacji i utraty dostępu do systemu. Utwardzaniu mogą podlegać serwery, routery, komputery, urządzenia mobilne i drukujące.

Informacje organizacyjne

Poniżej informacje organizacyjne:

  • Rozliczenie środków i harmonogram wypłat: Rozliczenie środków finansowych w ramach projektu odbywa się poprzez trzy transze zaliczkowe:
  1. Pierwsza transza (30%): Wypłacana po złożeniu Ankiety przez Grantobiorcę, w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
  2. Druga transza (30%): Wypłacana w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z pierwszą transzą.
  3. Trzecia transza (40%): Wypłacana w okresie 18 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z drugą transzą.

Projekt grantowy może trwać maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

Wysokość dofinansowania grantu mieści się w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Audyt cyberbezpieczeństwa – konieczny warunek otrzymania dofinansowania

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego  jest audyt cyberbezpieczeństwa. Jego wykonanie jest obligatoryjne dla jednostki samorządowej starającej się o uzyskanie środków z Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Nasi specjaliści ds. systemów informatycznych oraz eksperci od ochrony informacji w gospodarce cyfrowej mają wszystkie stosowne uprawnienia do przeprowadzania audytów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie usług cyberbezpieczeństwa, zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji: Cyberbezpieczny Samorząd

Scroll to Top