Direction » Oferta » UKSC

Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (UKSC) ma na celu wzmocnienie odporności polskich organizacji na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Wprowadza szereg wymagań dla operatorów i dostawców usług cyfrowych. Dotyczą one wdrażania odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgłaszania incydentów i współpracy z organami państwa. Dostosowanie się do wymagań ustawy to nie tylko obowiązek, ale także szansa na zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych, ochronę reputacji i przewagę konkurencyjną.

W DIRECTION Sp. z o.o.doskonale rozumiemy wyzwania związane z wdrażaniem wymagań UKSC. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi, które pomogą Twojej organizacji osiągnąć zgodność z ustawą i wzmocnić cyberbezpieczeństwo. Nasze wsparcie obejmuje zarówno usługi audytowe, wdrożeniowe, jak i doradcze, dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i specyfiki działalności.

Usługi wdrożeniowe w zakresie UKSC

Nasze usługi wdrożeniowe koncentrują się na dostosowaniu Twojej organizacji do wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W ramach tego procesu:
  • Wykonujemy audyt cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego, od którego zależy świadczenie usług kluczowych
  • Przeprowadzimy szczegółową analizę Twojej obecnej sytuacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, identyfikując obszary wymagające poprawy
  • Opracujemy dedykowaną politykę i procedury bezpieczeństwa, dostosowane do wymagań UKSC i specyfiki Twojej organizacji
  • Przeszkolimy Twoich pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa i ich obowiązków wynikających z UKSC
Nasze usługi świadczone są przez zespół doświadczonych konsultantów, posiadających szeroką wiedzę, najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa i znających specyfikę różnych branż.
Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Usługi doradcze w zakresie UKSC

Oprócz usług wdrożeniowych oferujemy również kompleksowe wsparcie doradcze. Nasze usługi obejmują:

  • Wsparcie Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa – dostarczamy niezbędnej wiedzy, narzędzi i dobrych praktyk, pomagając w efektywnym wypełnianiu obowiązków wynikających z UKSC
  • Wsparcie struktury odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo – pomagamy w budowaniu kompetencji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów IT i innych jednostek odpowiedzialnych za zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Twojej organizacji
  • Doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa – nasi eksperci służą wiedzą i doświadczeniem w takich obszarach jak zarządzanie ryzykiem, zgodność z przepisami, czy też reagowanie na incydenty
  • Aktualizacje i dostosowanie do zmian w prawie – śledzimy zmiany w ekosystemie regulacyjnym i pomagamy dostosować Twój system zarządzania bezpieczeństwem do nowych wymagań

Nasze usługi doradcze są w pełni dostosowane do Twoich potrzeb – możesz liczyć na wsparcie zarówno w ramach pojedynczych projektów, jak i długofalowej współpracy.

Scroll to Top