Direction » Oferta » Ochrona danych Osobowych RODO

Ochrona danych osobowych RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zrewolucjonizowało podejście do prywatności i ochrony danych osobowych. Wprowadza ona szereg wymagań dla firm, instytucji i organizacji, które przetwarzają dane osobowe. Dostosowanie się do RODO to nie tylko obowiązek prawny, ale także szansa na zbudowanie zaufania klientów, wzmocnienie reputacji i uniknięcie dotkliwych kar finansowych.

W DIRECTION Sp. z o.o.oferujemy kompleksowe usługi, które pomogą Twojej firmie, lub instytucji publicznej osiągnąć zgodność z rozporządzeniem i skutecznie chronić dane osobowe. Nasze wsparcie obejmuje zarówno usługi wdrożeniowe, jak i doradcze, dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i specyfiki działalności.

Dokumentacja RODO

Jednym z kluczowych elementów zgodności z RODO jest odpowiednia dokumentacja. Organizacje muszą prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmuje to m.in. rejestr czynności przetwarzania, polityki i procedury ochrony danych, raporty z oceny ryzyka oraz wzoryzgód na przetwarzanie danych osobowych, czy umów powierzenia danych.

DIRECTION Sp. z o.o.oferuje kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i utrzymaniem dokumentacji RODO. Nasz zespół pomoże Ci opracować wszystkie niezbędne dokumenty, zapewniając, że są one zgodne z wymogami prawnymi i łatwe do zarządzania. Ponadto przekazujemy pełne prawa autorskie do opracowanej dokumentacji, co umożliwia jej dalsze dostosowywanie i rozwijanie zgodnie z potrzebami Twojej organizacji.

Ochrona danych osobowych RODO

RODO na stronie internetowej

Każda firma lub organizacja posiadająca stronę internetową musi zapewnić, że jest ona zgodna z RODO. Dotyczy to m.in. polityki prywatności, cookies oraz formularzy kontaktowych. Strony internetowe muszą jasno informować użytkowników o sposobie przetwarzania ich danych oraz umożliwiać łatwe wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

DIRECTION Sp. z o.o.specjalizuje się w dostosowywaniu stron internetowych do wymogów RODO. Nasze usługi obejmują analizę i aktualizację polityki prywatności, wydanie zaleceń co do zarządzania cookies oraz zapewnienie, że wszystkie formularze kontaktowe spełniają wymogi dotyczące zgody.

Scroll to Top