Direction » Oferta » KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) to zestaw wymagań i standardów, które muszą spełniać systemy teleinformatyczne wykorzystywane do realizacji zadań publicznych. Celem KRI jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy różnymi podmiotami, takimi jak urzędy, instytucje czy przedsiębiorstwa. Dostosowanie się do wymagań KRI to nie tylko obowiązek prawny dla wielu organizacji, ale także szansa na usprawnienie procesów, zwiększenie efektywności i wzmocnienie bezpieczeństwa informacji.

W DIRECTION Sp. z o.o. zapewniamy przekrojowe usługi, które pomogą Twojej organizacji osiągnąć zgodność z KRI i czerpać korzyści płynące z interoperacyjności systemów. Nasze wsparcie obejmuje zarówno usługi wdrożeniowe, jak i doradcze, dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb i specyfiki działalności.

Usługi audytowe w zakresie KRI

Przeprowadzamy audyt KRI, weryfikując bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych w jednostkach objętych KRI, takich jak urzędy, starostwa, szkoły, instytucje opieki społecznej i sądy. Zewnętrzny audyt zapewnia obiektywną ocenę, wykrywając więcej błędów niż audyt wewnętrzny.

Usługi wdrożeniowe w zakresie KRI

Wdrażamy wymagane przez KRI rozwiązania i standardy, aby zapewnić interoperacyjność systemów informatycznych. Opracowujemy dokumentację, w tym politykę bezpieczeństwa, minimalne wymagania dla systemów IT oraz procedury zarządzania ryzykiem utraty danych. Szkolimy pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i uświadamiamy ich o skutkach naruszeń zasad bezpieczeństwa.
Krajowe ramy interoperacyjnosci

Usługi doradcze w zakresie KRI

Nasze usługi doradcze obejmują wsparcie pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) oraz zespołu odpowiedzialnego za SZBI. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji, pomagając w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, opracowywaniu polityk i procedur, a także w monitorowaniu zgodności z przepisami. Dzięki naszym ekspertom pełnomocnik ds. SZBI i cały zespół mogą skutecznie wdrażać i utrzymywać wysoki standard bezpieczeństwa informacji w organizacji.
Scroll to Top