Direction » Audyt cyberbezpieczeństwa – dofinansowanie dla placówek medycznych

Audyt cyberbezpieczeństwa - dofinansowanie dla placówek medycznych

Audyt cyberbezpieczeństwa – konieczny warunek otrzymania dofinansowania

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego  jest audyt cyberbezpieczeństwa. Jego wykonanie jest obligatoryjne dla placówki medycznej starającej się o uzyskanie środków. Nasi audytorzy posiadają wszystkie stosowne uprawnienia do przeprowadzania audytów.

Zdobądź dofinansowanie dla swojej placówki medycznej

  • Ze wsparcia mogą skorzystać szpitale, które prowadzą leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz  opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.
  • O dofinansowanie mogą też ubiegać się placówki, które  mają umowę na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, ale nie są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, lub mają umowę na realizację pilotażu w centrach zdrowia psychicznego.
  • Wysokość wsparcia zależy od wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Minister Zdrowia uzależnił złożenie wniosku o dofinansowanie od poziomu dojrzałości teleinformatycznej.
  • Placówki mogą otrzymać wsparcie w 2023 r. na zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych, systemów Firewall, poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa oraz zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera.
Bezpieczeństwo w internecie

Obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa

Audyt wykonywany jest po wdrożeniu rozwiązań podlegających dofinansowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2: „Wymagania dotyczące audytu bezpieczeństwa” do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Wynikiem audytu jest raport zawierający jasne stanowisko audytora w zakresie wykazania, czy spożytkowane środki wpłynęły na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa danej placówki medycznej.

Zarządzenie nr 108/2023/DI umożliwia szpitalom zawarcie (nawet podmiotom, które wykorzystały już wszystkie przysługujące im środki na podstawie poprzednich zarządzeń) nowej umowy o dodatkowe finansowanie na podjęcie realizacji działań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie usług cyberbezpieczeństwa, zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji: Zarządzenie Prezesa NFZ

Scroll to Top