Direction » Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny samorząd

Zdobądź dofinansowanie dla swojej jednostki samorządu terytorialnego

W ramach programu nasi specjaliści mogą Państwu pomóc we wszystkich obszarach dot. cyberbezpieczeństwa. Ponadto posiadamy certyfikaty uprawniające do przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa,  zgodnie z wymaganiami projektu.

Cyberbezpieczny Samorząd – zdobądź dofinansowanie dla swojego samorządu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dotację w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd”. Budżet projektu wynosi ponad 2 mld złotych! Również Państwa Urząd może ubiegać się o przyznanie bardzo wysokiego dofinansowania rzędu kilkuset tysięcy złotych. Wiele urzędów otrzymało możliwość ubiegania się o kwotę 850 tys. zł.

Nasze usługi, które mogą być sfinansowane w ramach projektu:

 • Obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa (audyt KRI)
 • Testy bezpieczeństwa – istnieje możliwość wykupienia usługi wykonywania systematycznych testów
  bezpieczeństwa (miesięcznie lub kwartalnie)
 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (dla pracowników, kadry kierowniczej, działu IT, audytora wewnętrznego, IOD)
 • Testy socjotechniczne
 • Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnej z Rozporządzeniem KRI)
 • Ocena ryzyka cybernetycznego
 • Wsparcie działu IT w zakresie utwardzenia infrastruktury teleinformatycznej
Analiza bezpieczeństwa w sieci

Obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa (audyt KRI)

Wykonywany przez nasz zespół audyt cyberbezpieczeństwa pozwoli Ci usprawnić system bezpieczeństwa, tak aby cenne, niematerialne zasoby, którymi dysponujesz, były skutecznie chronione przed wykradzeniem, utratą, zniszczeniem czy nieprawidłowym wykorzystaniem. Realizując audyt bezpieczeństwa, skupiamy się na potencjalnych zagrożeniach, które mogą doprowadzić do niepożądanych incydentów. Rozpoznajemy luki, identyfikujemy błędne procedury i wskazujemy procesy mogące być źródłem komplikacji.

Wykresy bezpieczeństwa w sieci

Testy bezpieczeństwa - istnieje możliwość wykupienia usługi wykonywania systematycznych testów bezpieczeństwa (miesięcznie lub kwartalnie)

Wykonanie pentestów polega na przeprowadzeniu kilkuset serii różnego typu ataków na daną jednostkę z różnych poziomów oraz różnych miejsc dostępu do systemów informatycznych Wszystkie ataki przeprowadzane podczas testów niczym nie odbiegają od profesjonalnie stosowanych ataków przez światowych hakerów. Posiadają za to jedną zasadniczą różnicą – nie spowodują strat materialnych ani finansowych w Państwa instytucji, a zwiększą bezpieczeństwo przed ewentualnym realnym atakiem hakerów.

Szkolenie bezpieczeństwa w sieci

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Nasze szkolenia organizujemy niezależnie od skali działalności czy liczby zatrudnionych pracowników. Program kursu dostosowujemy indywidualnie do każdego klienta, tak aby skupić się na najważniejszych w danym przypadku aspektach. Przekazujemy wiedzę, rozwiewamy wątpliwości i odpowiadamy na pytania, gwarantując wysoki poziom merytoryczny oraz komunikacyjny

Technologie socjotechniczne

Testy socjotechniczne

Próba wyrywkowego przeprowadzenia testów socjotechnicznych za pomocą poczty elektronicznej polega na wysłaniu wiadomości e-mail na adresy służbowe pracowników oraz przeprowadzeniu ataku socjotechnicznego. Audytor przeprowadzający atak będzie próbował m.in. uzyskać hasła dostępowe do aplikacji oraz sprawdzić liczbę pracowników otwierających link.

Dokumenty cyberbezpieczeństwa

Opracowanie dokumentacji SZBI

Wykonywane przez nasz zespół opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z Rozporządzeniem KRI pozwoli Ci usprawnić system bezpieczeństwa, tak aby cenne, niematerialne zasoby, którymi dysponujesz, były skutecznie chronione przed wykradzeniem, utratą, zniszczeniem czy nieprawidłowym wykorzystaniem.

Ocena ryzyka w sieci

Ocena ryzyka cybernetycznego

Wykonana przez nasz zespół ocena ryzyka umożliwia wykrycie podatności, które mogą doprowadzić do niewłaściwego przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach usługi wskazujemy potencjalne zagrożenia dla Twojego przedsiębiorstwa i podpowiadamy, jakie zmiany wprowadzić, by w jak największym stopniu ograniczyć wszelkie ryzyka w ochronie danych.

Poprawa bezpieczeństwa w sieci

Wsparcie działu IT w zakresie utwardzenia infrastruktury teleinformatycznej

Usługa utwardzania systemu informatycznego to proces polegający na zabezpieczaniu i wzmocnieniu infrastruktury IT przed zagrożeniami i atakami cybernetycznymi. Celem utwardzania jest minimalizacja ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, wycieku informacji oraz utraty dostępu do systemu. Przykładowe elementy, które mogą podlegać utwardzaniu, to serwery, routery, komputery, urządzenia mobilne oraz urządzenia drukujące.

Informacje organizacyjne

Poniżej informacje organizacyjne:

 • Rozliczenie środków i harmonogram wypłat: Rozliczenie środków finansowych w ramach projektu odbywa się poprzez trzy transze zaliczkowe:
 1. Pierwsza transza (30%): Wypłacana po złożeniu Ankiety przez Grantobiorcę, w ciągu 30 dni od podpisania Umowy.
 2. Druga transza (30%): Wypłacana w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z pierwszą transzą.
 3. Trzecia transza (40%): Wypłacana w okresie 18 miesięcy od podpisania Umowy, po oświadczeniu o realizacji 70% postępu rzeczowego związanych z drugą transzą.

Projekt grantowy może trwać maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie Umowy, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

 • Składanie wniosków: 19.07.2023 – 30.09.2023 do godziny 16.00
Wysokość dofinansowania grantu mieści się w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Audyt cyberbezpieczeństwa – konieczny warunek otrzymania dofinansowania

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego  jest audyt cyberbezpieczeństwa. Jego wykonanie jest obligatoryjne dla jednostki samorządowej starającej się o uzyskanie środków z Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Nasi specjaliści ds. systemów informatycznych oraz eksperci od ochrony informacji w gospodarce cyfrowej mają wszystkie stosowne uprawnienia do przeprowadzania audytów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie usług cyberbezpieczeństwa, zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji: Cyberbezpieczny Samorząd

Scroll to Top