Ochrona danych osobowych - Wrocław

Obowiązki związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących osób prywatnych można powierzyć naszej firmie. Kompleksowo zajmujemy się wsparciem przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu procedur przetwarzania danych osobowych. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy doskonale orientują się w przepisach RODO i potrafią zastosować je w praktyce. Obszarem naszej działalności są m.in. Wrocław i Opole.

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Profesjonalna, bezpieczna i skuteczna ochrona danych osobowych wymaga nie tylko znajomości prawa, ale również posłużenia się nim w praktyce w odpowiedni sposób. Nie każdy wie, jak minimalizować ryzyko wycieku czy wykradzenia informacji. Wiele firm i podmiotów nie ma wiedzy, jak sprawować funkcję IODO czy jakie klauzule informacyjne stosować. Właśnie dlatego organizujemy szkolenie, na którym wyjaśniamy wszystkie te kwestie i pomagamy zrozumieć, jak powinna być zorganizowana efektywna ochrona danych osobowych

Szkolenie ochrona danych osobowych Opole

Wysyłając pracowników na kurs z RODO lub samemu w nim uczestnicząc, zyskuje się wiedzę, która jest niezbędna każdemu podmiotowi zajmującemu się przetwarzaniem danych osobowych. Program szkolenia obejmuje najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem przepisów RODO, jednak zawsze jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta. Najpierw konieczna jest bowiem analiza działalności danego podmiotu, aby móc zorganizować kurs ściśle pod jego kątem.

Szkolenie z ochrony danych osobowych pozwala zrozumieć przepisy, które regulują tę kwestię, co z kolei umożliwia prawidłowe wdrożenie procedur służących bezpiecznemu i wydajnemu przetwarzaniu informacji. Kursy są organizowane przez specjalistów z doświadczeniem i zaawansowaną znajomością RODO. Skorzystać z nich mogą zarówno prywatne firmy, jak i podmioty z innych sektorów gospodarki i życia publicznego. Szkolenia odbywają się m.in. we Wrocławiu i Opolu.

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Jeżeli twoja organizacja jest zobowiązana do powołania Inspektora Ochrony Danych lub chcesz posiadać w swoich strukturach specjalistę w tym zakresie, zaufaj nam. Do realizacji usługi wyznaczymy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem, którzy zadbają o bezpieczeństwo twoje i twojej organizacji.

Audyt zgodności z RODO

Wdrożony system ochrony danych osobowych powinien być systematycznie sprawdzany pod względem zgodności z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Jeżeli chcesz zweryfikować stan dostosowania swojej organizacji do wymagań prawnych, powierz przeprowadzenie audytu naszemu zespołowi audytorskiemu, składającemu się z doświadczonych, certyfikowanych Audytorów Wiodących

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Bezpieczeństwo każdej instytucji zależy w dużej mierze od personelu, który może stanowić mocny punkt systemu ochrony danych lub być jego najsłabszym ogniwem. W związku z tym oferujemy naszym klientom szkolenia z przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz praktyczne instruktaże jak bronić się przed technicznymi atakami hakerskimi i socjotechnikami.

Analiza Ryzyka w ochronie danych osobowych

Analiza ryzyka jest podstawą do budowania każdego systemu ochrony danych. Celem analizy ryzyka jest ustalenie prawdopodobieństwa i wpływu zidentyfikowanego ryzyka na dany system. W ramach usługi nasi specjaliści na podstawie wybranej przez nas metodologii wykonają analizę ryzyka w twojej organizacji, czego efektem będą rekomendacje jakie elementy bezpieczeństwa należy zastosować w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami RODO.

Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych wykonywana jest w celu stwierdzenia, czy dane operacje przetwarzania mogą wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. DPIA ma za zadanie określić jakie zabezpieczenia należy użyć w celu wykazania, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z przepisami RODO. Ocenę skutków dla ochrony danych trzeba wykonać mi.in. w przypadku: gdy dochodzi do systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie. W zakresie usługi nasi eksperci przeanalizują dla jakich procesów przetwarzania należy wykonać DPIA, a następnie na podstawie obiektywnej metody dokonają oceny skutków dla ochrony danych .

Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO obejmuje zbudowanie przez nasz interdyscyplinarny zespół systemu ochrony danych osobowych w twojej instytucji, zgodnego z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Następnie wesprzemy twoją organizację w zakresie utrzymywania, doskonalenia i audytowania stworzonego sytemu.

Wsparcie Inspektora Ochrony Danych

Interpretacja przepisów o ochronie danych osobowych nigdy nie była łatwa. Zgodnie z oczekiwaniami rynku oferujemy usługę merytorycznego wsparcia twojego IOD i innych osób odpowiedzialnych za budowę skutecznego systemu ochrony danych w twojej organizacji.

Audyt podmiotów przetwarzających

Administrator danych osobowych musi zagwarantować, że dane które przekazuje innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) muszą być odpowiednio przetwarzane- zgodnie z wymogami RODO. Aby zweryfikować, czy dany podmiot przetwarzający odpowiednio wywiązuje się ze swoich zobowiązań dotyczących przetwarzania danych osobowych, nasz zespół w imieniu twojej instytucji przeprowadzi audyt u twojego kontrahenta. Prowadząc biznes dobrze wiemy jak długo pracuje się na dobre stosunki z innymi firmami, dlatego usługa zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem utrzymania dobrych relacji między twoją firmą, a organizacją, której dane powierzasz.

Scroll to Top