Dane osobowe nauczycieli

Szkoły przetwarzają różne kategorie danych osobowych. Oprócz tych dotyczących uczniów, przetwarzane są dane nauczycieli i innych pracowników szkół, które także są chronione na mocy RODO. I. Organ prowadzący: Organ prowadzący…

Czytaj dalej
Close Menu