Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu
Direction » Odzyskiwanie hasła Ubuntu

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem dla ubuntu

Hasło do konta Ubuntu można łatwo odzyskać, dlatego w tym poradniku przedstawione zostanie krok po kroku jak odzyskać konto z zapomnmianym hasłem: Krok 1: Wciskamy przycisk uruchom ponownie, następnie trzymamy lewy shift aż otworzy nam okno GRUB.
Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 12

Krok 2:
Wybieramy za pomocą strzałek na klawiaturze -Advanced options for Ubuntu-.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 13

Krok 3:
Wybieramy za pomocą strzałek -Ubuntu, with Linux „najnowsza wersja” (recovery mode)-.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 14

Krok 4:
Czekamy aż uruchomi się ekran -Recovery Menu- i wybieramy opcję –root-drop to root shell prompt.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 15

Krok 5:
Po wciśnięciu root na dole ekranu wyświetli się na czarno konsola do wpisania potrzebnych nam komend to zresetowania hasła.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 16

Krok 6:
wpisujemy w konsole komendę– mount -rw -o remount /

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 17

Krok 7:
wpisujemy w konsole komendę– passwd nazwa waszego konta z zapomnianym hasłem, np. passwd filip.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 18

Krok 8:
Wpisujemy nowe hasło, następnie będziemy poproszeni o ponowne wpisanie i zatwierdzenie wpisanego nowego hasła.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 19

Krok 9:
Po wpisaniu nowego hasła w konsoli wyświetli się linijka : passwd :password updated successfully, wpisujemy wtedy do konsoli exit i zatwierdzamy przy pomocy enter.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 20

Krok 10:
System powróci do Recovery Menu, gdzie wybieramy i zatwiedzamy opcję resume.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 21

Krok 11:
Możemy zalogować się za pomocą nowego hasła.

Jak odzyskać konto z zapomnianym hasłem Ubuntu krok 22
Scroll to Top