Hasło do konta Ubuntu można łatwo odzyskać, dlatego w tym poradniku przedstawione zostanie krok po kroku jak odzyskać konto z zapomnmianym hasłem:

Krok 1:
Wciskamy przycisk uruchom ponownie, następnie trzymamy lewy shift aż otworzy nam okno GRUB.

Krok 2:
Wybieramy za pomocą strzałek na klawiaturze -Advanced options for Ubuntu-.

Krok 3:
Wybieramy za pomocą strzałek -Ubuntu, with Linux „najnowsza wersja” (recovery mode)-.

Krok 4:
Czekamy aż uruchomi się ekran -Recovery Menu- i wybieramy opcję –root-drop to root shell prompt.

Krok 5:
Po wciśnięciu root na dole ekranu wyświetli się na czarno konsola do wpisania potrzebnych nam komend to zresetowania hasła.

Krok 6:
wpisujemy w konsole komendę– mount -rw -o remount /

Krok 7:
wpisujemy w konsole komendę– passwd nazwa waszego konta z zapomnianym hasłem, np. passwd filip.

Krok 8:
Wpisujemy nowe hasło, następnie będziemy poproszeni o ponowne wpisanie i zatwierdzenie wpisanego nowego hasła.

Krok 9:
Po wpisaniu nowego hasła w konsoli wyświetli się linijka : passwd :password updated successfully, wpisujemy wtedy do konsoli exit i zatwierdzamy przy pomocy enter.

Krok 10:
System powróci do Recovery Menu, gdzie wybieramy i zatwiedzamy opcję resume.

Krok 11:
Możemy zalogować się za pomocą nowego hasła.

Scroll to Top